Velké POKRYTECTVÍ lidstva

Lidstvo spěje k zániku ve své neutuchající pýše a zlobě, která pramení z pocitu: „Mě se to netýká“.

Lidstvo dělá vše proto, aby jeho činy byly nesmazatelně zapsány do dějin planety. A přitom ničí sebe sama desinformacemi, mylnými (ať už záměrně nebo ne) a cíleně nepravdivými informacemi o jídle, půdě, ovzduší i globálně nebezpečných zbraních. I když náhodou tyto informace mezi lidi proniknou, obvykle jsou jinými „vědeckými kapacitami“ vyvráceny a zpochybněny a často i když je lidé slyší, nevnímají. Lidé nechtějí slyšet, jak jejich děti ničí očkování, jak dostávají nehodnotná jídla, po kterých nemohou zdravě prospívat. Museli by totiž s tím něco dělat. Minimálně se zamyslet nad skutečností a také to chtít změnit. To je stojí energii, kterou nemají. Žijí ve stresu, na nic není čas. Jsou masírováni masmédii, reklamami, brutalitou ve filmech, která jim už nepřijde zvláštní, ani když se na ni běžně dívají jejich děti. Sice se diví, proč se děti na pískovišti „mydlí“ lopatičkami ve chvíli, kdy jim nějaké jiné dítě náhodou šlápne na důležitou bábovičku, ale nepřijde jim zvláštní, že se běžně dívají na filmy, ve kterých se lidé „mydlí“ proto, že mají každý jiný názor.

Mocní veřejně odsuzují eutanázii a přitom podporují sebeničící pomalé umírání vlivem cigaretového kouře, karcinogenních složek v jídle, špinavého ovzduší a vody a nesčetných dalších „jedů“ způsobujících velmi krutou smrt. Lidstvo vynakládá 1/10 nákladů na prevenci a 9/10 nákladů na výzkum a léčení chorob. Je to „byznys“.
Pokračovat ve čtení →

Proč kompostovat?

Po celé věky lidé věřili, že práce na půdě znamená plodnost, zdraví, prosperitu. Jakmile ji však začali využívat pro zisk, nebo ji zanedbali kvůli své lenosti, půda přestala plodit, ze země odešel život. Následovala eroze půdy a obrovské plochy byly napadeny pískem a prachem a úrodná země byla přeměněna na poušť a vyprahlé pustiny. Tento proces stále pokračuje.

Příroda je pomalá k odvetným opatřením, ale zato strašně důsledná. Její učebnicové lekce můžeme zaznamenat na každém kontinentu ať už je to důsledek zanedbání v minulosti nebo jejího intenzivního využívání.

Zanedbávání je typické v pouštích severní Afriky, tzv. sýpky Říma a na opuštěných pozemcích v Palestině – Transjordania – původně „země oplývající mlékem a medem“. Intenzivní vykořisťování se nejvíce projevuje v Americe – tady byla panenský půda, bohatá na přírodní živiny. Vše se vracelo zpět do země, každý původně živý materiál byl navrácen půdě. Život zde vzešel z půdy a vrátil se do ní jako „prach“. Na Novém Zélandu jsou zděšeni z důsledků používání chemických hnojiv a rozsáhlého odlesňování. V Austrálii ze stejných příčin velké plochy trpí suchem, půdní erozí, snížení úrodnosti. Ve východní Africe z původně nedotčené půdy, nyní intenzivně využívané a nadopované chemikáliemi, se opakuje stejný postup – po vyčerpání a znehodnocení půdy se s devastací posunou zase o kousek dál.
Pokračovat ve čtení →

Helix tosta – časté dotazy

Jak se používá?

Granulky (2-3) rozpusťte například ve sklenici vody, nebo v PET lahvi od čisté vody, zatřepejte nebo zamíchejte. Tento roztok pak dávkujte do konví na zalévání. V konvi vodu opět alespoň zamíchejte, v rozprašovači zatřepejte.

Jak často se používá?

Aplikujte hned po zasazení nebo po vzejití rostlin. Pak po každém dešti (i když je mokro). Následně, co se nejvíce osvědčilo, alespoň jednou týdně.

Kolik stojí a kolik toho je v balíčku?

Spoluúčast na testování stojí 250Kč. Obsah přibližně 10g vystačí na testování spolehlivě několik let.

Další zkušenosti se zahraničními kolegy: http://www.narayana-verlag.com/homeoplant-experiences/?books_id=8512&page=1

Proč používat homeopatika místo běžných „ekologických“ likvidátorů slimáků?

Protože  Helix tosta odhání slimáky, nezabíjí. Nezavlečete si tedy do zahrady energii smrti – cílené smrti. To že budete slimáky odhánět a ne zabíjet, vibračně posiluje váš prostor a otevírá srdce. Můžete si to představit jako místo, kde život má svoji cenu, a prostor, který je váš, kde někteří nejsou vítáni. Tím, že jim vyhradíte místo k životu jinde, spolupracujete, ne likvidujete a to má jinou kvalitu než cokoliv, co vám mohou nabídnout jakékoliv přípravky na slimáky.

Máte-li další dotazy, napište, připojím.

Děkuji, že netelefonujete, spíše píšete.

H.

Proč se slimáci tak přemnožili?

Slimák je boží stvoření jako každé jiné. Jeho přemnožení je důsledek zamoření planety. Oni transformují hmotu zpátky Zemi a tím ji čistí. Země jej vyslala ke své očistě. Budete-li s nimi bojovat (likvidace), Země vám to vrátí dalším nájezdem (možná v podobě slimáků, možná v podobě jiných brouků). Energie smrti je prostě přitáhne.

Budete-li s nimi spolupracovat – vyhradíte jim prostor třeba na kompostu, dáte jim „informaci“ (např. homeopatická informace), že tady nejsou vítáni, časem poznáte, že vám už tolik nevadí. Oni nezmizí, oni jen s vámi naváží kontakt a vaše energie, která bude vycházet ze srdce a poznání, že vše na Zemi má své místo, vám umožní koexistovat.

Používání homeopatik na rostliny, zvířata, lidi, není o likvidaci „nepřítele“, ale o vytvoření prostředí, kde není místo pro boj, ale pro bytí bez soupeření.

Připravuji setkání pro zájemce o napojení se na Zemi, spřízněnost s bytostmi Země, sladění těla i srdce se srdcem Země a pravděpodobně i mnoho dalšího. Chcete-li, zašlu další informace. Spíše pište, než volejte.

HG

Vliv nás samotných na život v našich zahradách

Pokud zde píši o zahradě, je to univerzální příměr pro všechny druhy obhospodařované půdy. Uvedené myšlenky a postupy jsou aplikovatelné jak na zahrádku o 20x20m tak o farmu na tisíci hektarech. Hlavní aktér je zde nazýván zahradníkem, ale může to být stejně tak farmář nebo statkář.

Duše zahrady
Jak se tvoří zahrada, formuje pozemek nebo buduje farma?

Všichni máme své představy a přesvědčení jak svět funguje a to, co si nosíme v sobě, předáváme i pozemku na kterém hospodaříme. Naše zahrada je živoucím zosobněním našeho vnitřního světa. Proto i naše zahrada trpí podobnými potížemi z hlediska zdraví, jako my. Pokud máme potíže s trávením, je možné, že i naše zahrada nepřijímá živiny, jak by měla a ani výsledné produkty nejsou, co by mohli být. Často se mě lidé ptají: „Jak je možné, že u sousedů mají tak krásné, zdravé plodiny, jak to, že tam to jde a tady, kousek vedle, to nejde?“

Je to tím, že co máme v sobě, na nevědomé úrovni předáváme zahradě. Co nevychází ze člověka zevnitř, nezmění silou ani chemickými přísadami. Je to stejné, jako když má někdo potíže s klouby a vezme si prášek na bolest. Stav to nezlepší, jen se na čas zklidní. Zahrada nepotřebuje na čas zklidnit, potřebuje lásku a vyrovnanost člověka, jenž ji tvoří. Člověk o sebe potřebuje pečovat a dát prostor svým emocím, potlačeným bolestem i zapomenutým křivdám. Všechno se odráží v jeho vnějším světě. A především v tom, co tvoří. Také vaše zahrada má ducha, duši i tělo a tak je k ní třeba přistupovat.
Pokračovat ve čtení →

Ekologické zemědělství a homeopatie: Životaschopná alternativa k rozšířenému chemickému průmyslu

V zemědělství se plodiny neustále stříkají jedovatými prostředky. Rostliny žijí ve sterilním prostředí (jako takové je také jediné, ve kterém mohou žít), a tak nemají možnost vytvořit si jakýkoliv typ obrany. Výsledkem je, že jsou stále slabší a slabší a potřebují více a více péče. S rostlinami se děje to samé jako v medicíně, kdy zneužívání antibiotik ničí jakýkoliv obranný systém člověka a musí se používat více a častěji léky na úkor přirozeného zdraví.

Komplexní přístup
Homeopatie pečlivě studuje a zkoumá všechny vlivy a spolupracující faktory, které se podílí a ovlivňují stav nemoci. Nejdříve identifikují příčinu disharmonie v těle a zaměří se na posílení obranných schopnost jedince. Homeopatické přípravky jsou primárně určeny k působení v hloubce každého organismu, který posílí a stimuluje k udržení zdraví. Každý organismus v nemoci vyžaduje svoji léčebnou informaci, která zahrnuje všechny stávající příznaky a i příznaky minulé, vliv okolního prostředí, genetické zatížení a chování subjektu, taktéž jeho psychiku.

Homeopatie nikdy neléčí jen symptom, ale hledá celkové, vše zahrnující vyvážení funkcí, které sebou přináší uzdravení a také všechny druhotné symptomy, spojené s primární patologií. Ekologické rovnováhy (jak v těle, tak v životním prostředí) může být do-saženo pouze prostřednictvím podáním takového přípravku, které stimuluje tělo k reakci na zranění v jeho vlastním životním prostředí a napomůže tak k uzdravení.

Homeopatické přípravky pouze stimulují k léčebné reakci.
Pokračovat ve čtení →

Světové hospodaření

Na úrovni Evropského hospodářského společenství, jsou obrovské přemíry produkce mléka, másla, obilovin a na „urovnání“ všeho toho EU vydává zákony a nařízení, aby eliminovala škody vzniklé nadprodukcí. Jedním takovým nařízením jsou mléčné kvóty a stanovování cen za porážku zvířat.

Některé důležité korporace zemědělsko-potravinářského odvětví soupeří o právo a povolení k tomu, aby tuny a tuny obilovin se zpracovaly na energii (alkohol, palivo). Jsou i tací, kteří mají odvahu říci, že nedostatek potravin v rozvojových zemích jsou důsledkem nedostatečné produkce hospodaření v průmyslových zemích.

Přitom rozlehlé oblasti třetího světa zapojené do procesu „výnosného hospodaření“, nejsou využity k pěstování obilovin nebo jiných potřebných plodin pro obživu lidí, ale pěstuje se tam bavlna, káva, kakao, arašídy, banány a další plodiny určené pro vývoz do vyspělých zemí.

Výtěžek z těchto plodin je opět investovaný do nákupu drahého strojního zařízení a pesticidů (Itálie je jednou z hlavních producentů) opět z oblastí průmyslově vyspělých zemí.

Tak vzniká situace, že i když pěstitelé vypěstují a prodají, ekonomika země neroste a navíc se ještě ničí půdní fond těchto oblastí. Z tisíce hektarů se tak uživí nanejvýš 5-6 lidí (jako příjem z práce pro jednoho zaměstnance), přestože je oblast schopná uživit stovky a stovky rodin v plném souladu s přirozenými vlastnostmi půdy, pokud jsou plodiny pěstované biologicky a v pestré struktuře.

Je to přesný opak toho, jak nám korporace tvrdí, že průmyslové zemědělství a jejich metody jsou zdrojem zdraví a výživy ve třetím světě. Je to jen další prostředek pro využívání těch, kteří se  na produkci hospodářských (ne výživově hodnotných) plodin pracovně i prostředím podílejí. Je to legální způsob otrokářství = koloniálního způsobu využívání lidí.

V těchto oblastech, kde jsou lidé závislí na takzvané práci pro velké korporace, kdy jim je systematicky znemožňováno pracovat a hospodařit jinak (dle znalostí a dovedností předků), tak aby se byli schopni sami uživit, korporace devastují rozsáhlé oblasti užíváním pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv. Zneužívají práci místních obyvatel pro svoje obohacení a pohodlí či komfort lidí z vyspělých oblastí. Tento proces je bohužel již dlouho spuštěn.

Nedevastují se pouze rozsáhlé oblasti pralesů. Devastuje se i hodnota člověka, místní populace, kultura a zdraví celé planety.

Projekty

V těchto dnech začínáme přidávat na stránky společné projekty, které jsme v letošním roce ve spolupráci se zahrádkáři a farmáři zrealizovali. Proto máte-li zájem a chcete vlastní zkušenosti s homeopatií na zahradě zde uveřejnit, napište mi.

Děkuji všem za vstřícný přístup a těším se na spolupráci a „výzkum“ i v příští sezóně.

HG