Tip na popáleniny od slunce v těchto horkých dnech pro rostliny.

 

 

Typické spáleniny, velké poškození, listy se drolí, rostlina uvadá: Causticum C30

Poškození po slunění – skvrny, hnědavé uschlé listy, poškození po vystavení slunci (např.: když se rostliny přesunou z domu ven na slunce a spálí se – nejsou aklimatizované): Natrum carbonicum C30

Hnědé listy, spálené: Phosphorus C200

Citlivé rostliny, co hned se spálí po vystavení slunci: Ignatia C30

Rostliny po ošetření rychleji obrazí a prospívají.

Konzultace po telefonu

Letos je nově k dispozici i konzultace po telefonu a zaslání homeopatika na daný problém na zahradě/farmě.

Konzultace stojí 150Kč včetně zaslání/doporučení léku.

Homeopaticky lze ošetřit cokoliv, od mšic, svilušek přes puklice a vosy a další nevítané hosty. Také choroby jako je plíseň bramborová, rzi, houbové onemocnění a podobně.

Stejně tak i zvířata – klíšťata, odčervení, běžné akutní onemocnění či zranění. (u chronického onemocnění je zapotřebí celkové léčby)

Další možnost je celoroční jednorázový příspěvek, za který můžete kdykoliv zavolat a získat konzultaci s homeopatikem.

Další info:

Goldová Hana
tel.: 774865851
info@agrohomeopatie.eu

Tuto službu nabízím prozatím pro letošní sezónu.

 

Svobodná volba

Je to moje, tvoje, naše, jejich SVOBODNÁ VOLBA. Je to svobodná volba všech, rozhodnout se, jak naložíme s darem, který máme. Máme dar života.

Máme volbu, jak budeme zacházet s darem života vlastního i darem žít na Zemi. Používáním pesticidů neohrožujeme jen svoje zdraví, ale zdraví celé planety. Když zvolíme jinou formu ochrany zemědělských plodin sami za sebe, uděláme sice málo z hlediska celé planety, ale velmi mnoho z hlediska ekosystému, ve kterém žijeme.

Použitím homeopatik na rostliny nejen že neprobíhá masová likvidace žádného druhu, ale také „škůdci“ mají svobodnou volbu. Rostliny po ošetření mají v sobě „informaci“, že tohle pro ně není „dobré“ k jídlu a jdou se prostě nabaštit jinam. Tím nevzniká ani přemnožení jiného druhu škůdců po uvolnění prostoru vyháněným druhem, ani případná likvidace a tím i například hlad ptáků, kteří se „škodlivým“ druhem hmyzu živí. Mšice si například zvolí jinou rostlinu, na které se mohou množit, nebo se prostě jen nepřemnoží. Nemusí se přemnožit na paprikách ve skleníku. Mají volbu a my také. Hubícím postřikem nelikvidujeme pouze je. Dopad je obrovský. Každý skleník i foliovník mají své klima, svůj ekosystém, a ten je vždy užitím chemických prostředků narušen a připraven pro vstup dalšího škodícího druhu. Po chemickém zásahu se stává „mrtvým“ místem .. také naše zemědělská půda, planeta ..

Homeopatika nejsou jedinou alternativou k chemikáliím, zato jsou jednou z možností i volbou.Pokračovat ve čtení →

Spolupráce s farmáři

K účinné spolupráci na eliminaci chorob a škůdců na každé farmě, sadu či hospodářství, je nejprve potřeba navštívit místo a seznámit se s farmářem. K tomu, aby se účinně odstranil škůdce či choroba, nestačí jen podle symptomů zaslat lék a očekávat 100% výsledek. Nelze stanovit homeopatika jen na základě popisu (fotek) v mailu. Homeopatiky nedělám plošný postřik, jako je tomu u chemické aplikace. Společně s farmáři pracujeme na tom, aby se farma harmonizovala, a i když bude výskyt škůdců či chorob, tak by si s tím ekosystém měl zvládnout poradit.

Jiný druh spolupráce je u „testování“ a hodnocení účinnosti na daný problém na různých místech, kde se aplikuje homeopatikum a zkoumáme pak, jakou měl v daném případě účinnost. Jedná se především o homeopatika na posílení rostlin, klíčení a růst v závislosti na půdě a prostředí, oživení půdy a podobně. Toto je výzkumná práce a farmář spolupracuje a hodnotí problematiku společně s homeopatem. Akutní onemocnění zvířat či rostlin (například povětrnostní podmínky) řešíme okamžitě. Takováto spolupráce je vhodná především pro farmáře, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme.

Pokud jde o jednotlivé škůdce, signalizují problém, který je třeba řešit především u farmáře (či toho, koho je farma), také historie místa má obrovský vliv na jejich výskyt. Energie místa a lidí, kteří tam žijí a žili, působí na škůdce a choroby jako magnet. Vyskytují se záměrně – ukazují, co je třeba u sebe a v okolí uzdravit. (to se týká i plevelů či nových výskytů druhů rostlin, které tam nikdy před tím nerostly) Po „uzdravení“ škůdce obvykle odejde nebo už neškodí. Homeopatika neslouží k vymýcení škůdce – každý živočich (i když se pase na hospodářské plodině) je důležitý v ekosystému. Odstraněním jednoho se uvolní místo pro přistěhování druhého, který tam třeba nikdy nebyl a vyskytne se tam jen proto, že už tam nemá konkurenci a pak může přijít další postřik a tak stále dokola. Navíc se chemickým postřikem (i pouhým cíleným podáváním homeopatik) oslabuje půda a rostliny. Harmonizací místa a lidí, kteří tam žijí, škůdci a choroby již neuvolňují místo jiným, nýbrž vytvářejí ekosystém, ve kterém se nepřemnožují, ale žijí v harmonii s okolím.

K tomu se s farmáři scházíme a společně „léčíme“ tento blok, který jim škůdci přišli zdůraznit. A až poté přijde na řadu aplikace homeopatik (pokud je ještě třeba). Součástí harmonizace je pochopení problému, jeho příčiny. Podáváním homeopatik pouze na danou chorobu či škůdce obvykle neřeší problém – vše se po čase (jak přestanou homeopatika působit) objeví znovu.

Je rozdíl, pokud se pěstují plodiny nevhodně. Jako například nepůvodní kultury, nebo na nevhodném, pro ně nepřirozeném místě. Když zasadíte jabloň do bažiny, moc se jí tam nebude dařit. Také intenzivní pěstování – monokultury – nejsou pro udržení rovnováhy vhodné. Je třeba zvážit, zda nechuraví proto, že prostě nemohou v daném prostředí přežít. Vyčerpaná půda nebo nevhodné místo bývají také příčinou oslabení.

Vše je třeba zhodnotit na místě, dohodnout se na postupu ozdravení a dlouhodobě spolupracovat. Výsledky jsou znatelné i třeba až po několika sezónách, v závislosti na daném problému.

Hana Goldová

 

O co nám jde?!

Agrohomeopatie

  • umožňuje pěstování rostlin a chov zvířat, a to i malopěstitelům, bez chemických prostředků
  • umožňuje pěstovat zdravé jídlo jak pro běžnou rodinu, tak pro farmáře a pěstitele
  • umožňuje být v harmonii s přírodou a dopřát jí obnovu a rovnováhu

Agrohomeopatie přispívá ke zdravému růstu plodin bez jakéhokoliv negativního dopadu na životní prostředí. Nemá žádné nebezpečné účinky na zdraví rostlin, zvířat nebo lidí, kteří jej obklopují nebo konzumují.

Agrohomeopatie pomáhá nastolit rovnováhu na planetě Zemi.

Od začátku používání chemických prostředků v zemědělství přibylo náhlých změn počasí, změny klimatu, přemnožení škůdců a chorob. Půda je vyčerpaná a snižuje se její produkce, ztrácí úrodnost. Je demineralizovaná. Po staletí byla zdravá a bohatá na humus. Od počátku chemizace se postupně stala neúrodnou a neužitečnou pro zemědělství. Chemické prostředky se dostávají koloběhem do rostlin, spodních vod, hmyzu, ptáků i savců a také je následně  konzumujeme.  Stáváme se více a více nemocnými a neschopnými čelit onemocnění, tak jako plodiny, které pěstujeme. Jsme bohužel stejně oslabení a nemocní jako to, co jíme. Zatímco genetické inženýrství stále znovu a znovu přichází s „řešením“, jak plodiny „oživit“, lidé stále více a více chřadnou.

Používání pesticidů, hnojiv, herbicidů a dalších toxických agrochemikálií a následně konzervačních látek, barviv, aromatických látek a náhražek všech typů a forem, které jíme od útlého věku, si ukládáme do těla a zakládáme si tak k degenerativním chorobám.

Použití homeopatických prostředků v zemědělství napravuje a oživuje půdu, obnovuje rovnováhu mezi organismy: bakteriemi, houbami, hmyzem, ptáky, savci, lidmi. Všichni žijeme v úzkém vztahu na planetě Zemi.  Také obnovuje vztahy mezi rostlinou a půdou a posiluje rostlinu tak, aby mohla čelit výskytu škůdců a chorob. Ctí vztahy mezi rostlinami a jejich prostředí. Imituje zdravou rovnováhu.

Budoucnost lidského zdraví závisí především na péči o naše hospodářské plodiny, o naše hospodářské pozemky, zdravé vodě a vzduchu.

Naučme se starat o naše plodiny, o naši Zemi, své zdraví a bude nám mnohem lépe a nakonec tak máme i šanci na dlouhý a zdravý život.

Poradna AGROHOMEOPATIE

Pokud máte nějaký problém či dotaz týkající se zdraví vašich rostlin a zlepšení nebo zkvalitnění plodin, neváhejte se na mne obrátit s dotazem. Ráda vám se vším pomohu. Samozřejmě je možné řešit i jiné potíže, než jen ty, co jsou zde na stránkách zatím uvedeny.

Tyto stránky mají za cíl sdílet a přibližovat lidem alternativní a ekologické možnosti ošetření rostlin.

Moje cesta k agrohomeopatii

Homeopaticky léčím lidi i zvířata. Jak jsem se dostala od léčby lidí k léčení rostlin?!. Nebylo to hned. Čím více jsem si myslela, že svojí radou a doporučením léčby lidem pomáhám, tím víc mi bylo jasné, že pokud lidé nezmění svůj životní styl, tak veškerá moje pomoc, ať už bylinek nebo homeopatická, jim nemůže zachránit zdraví, pokud oni nebudou sami se snažit se svým způsobem života něco dělat.


Nejlepší příklady mám sama ve své rodině, tam se stále razí heslo: „tělo má jít do hrobu zhuntované“ a o kvalitě jejich života nemá smysl polemizovat. Jak to bývá souhra náhod, dostala se ke mně informace o toxických látkách. Nebylo to příjemné čtení. Zhruba 212 toxinů nám všem koluje v krvi již při narození. Dostáváme je do „vínku“ už u mámy v děloze. Toxické látky jsou všude – je to neustálý koloběh – přecházející z matky na děti, z dětí do vody, do půdy, kde se vracejí zpět.

A to je velmi podstatné, příroda většinu z nich není schopná zpracovat, a tak je zapojuje do koloběhu v podobě toho, co zase jíme .. tak že je předává vodou do ryb, které pak baštíme (například pesticidy, fungicidy, hnojiva atd – vše co házíme na naše pole), nebo také do pšenice – baštíme bio chléb – a myslíme si, že to děláme pro naše zdraví. Nicméně, kde asi vyrostla tahle pšenice? Na jiné planetě? .. To určitě .. roste tu s námi, spolu s námi obsahuje stejná svinstva, která jsme si do sebe nacpali my sami.

Těch 212 toxických látek je jen to co zjistili u průměrných běžných lidí žijící v běžné populaci. Jak by asi dopadlo měření u těch, kdo žijí v zamořených průmyslových oblastech a stravují se například stravou ze supermarketů a fastfoodech?

Tak jsem si postupně uvědomovala, že tahle situace je všudy přítomná a nelze před ní utéct, (leda tak nejlépe na jinou panenskou planetu, ale tu bych zamořila už jen tím, že bych na ni přišla) a bláhově jsem se domnívala,  že když budu svoje děti krmit zdravě a nejlépe z toho, co sama vypěstuji budou přece ušetřeni toxického spadu.

Přicházela jsem na to, že je potřeba dát Zemi čas na regeneraci, na obnovení přirozené rovnováhy. Že nepomůže moje rozčarování nad zamořenými potravinami, stále více se rodících nemocných dětí. Je potřeba začít u sebe!

Moje rozhodnutí používat homeopatické léky na rostliny se zlomilo ve chvíli, kdy mi mšice totálně napadli papriky ve skleníku. No a můj manžel nelenil, a přispěchal s radou: „to postříkám Biolitem a bude klid“. No dodnes nevím, jestli to myslel ze srandy nebo smrtelně vážně. Na co se teda lopotím, když si to tu zase zamořím ……

pokračování …