Proč kompostovat?

Po celé věky lidé věřili, že práce na půdě znamená plodnost, zdraví, prosperitu. Jakmile ji však začali využívat pro zisk, nebo ji zanedbali kvůli své lenosti, půda přestala plodit, ze země odešel život. Následovala eroze půdy a obrovské plochy byly napadeny pískem a prachem a úrodná země byla přeměněna na poušť a vyprahlé pustiny. Tento proces stále pokračuje.

Příroda je pomalá k odvetným opatřením, ale zato strašně důsledná. Její učebnicové lekce můžeme zaznamenat na každém kontinentu ať už je to důsledek zanedbání v minulosti nebo jejího intenzivního využívání.

Zanedbávání je typické v pouštích severní Afriky, tzv. sýpky Říma a na opuštěných pozemcích v Palestině – Transjordania – původně „země oplývající mlékem a medem“. Intenzivní vykořisťování se nejvíce projevuje v Americe – tady byla panenský půda, bohatá na přírodní živiny. Vše se vracelo zpět do země, každý původně živý materiál byl navrácen půdě. Život zde vzešel z půdy a vrátil se do ní jako „prach“. Na Novém Zélandu jsou zděšeni z důsledků používání chemických hnojiv a rozsáhlého odlesňování. V Austrálii ze stejných příčin velké plochy trpí suchem, půdní erozí, snížení úrodnosti. Ve východní Africe z původně nedotčené půdy, nyní intenzivně využívané a nadopované chemikáliemi, se opakuje stejný postup – po vyčerpání a znehodnocení půdy se s devastací posunou zase o kousek dál.

Pokud nevnímáme velké zásahy na celé planetě, můžeme se podívat na malé zemědělce a zahradníky.

Statková hnojiva či přírodní humus se využívá minimálně. Pro všechny je jednodušší používat hnůj ze sáčku – chemický koktejl živin. Sice obsahuje všechny správné chemické přísady, ale žádný život, žádná vlastní síla k růstu. Slyšeli jste někdy o minerálním růstu? Výsledkem je po několik sezón stálý pokles plodnosti a nárůst škůdců a nemocí.

Naštěstí kompost může být vaším „SRDCEM ZAHRADY“. Použití kompostu je univerzální, zachrání vám plodnost půdy, plodiny budou „živé“ plné přírodních prvků, minerálů a vitamínů. Protože vyrostou ze živé půdy, sami si převezmou tuto sílu, kterou vám pak předají v plné kráse do vašeho jídla.

Na celém světě existují místa, kde byste nečekali živou, plodnou půdu. Jedním z nich je Hunzas v severní Indii, jejich údolí je domovem s oázou plodnosti a to díky nadlidskému dílu, jehož původem je základ práce s půdou pocházející již z dávných věků. Skalní terasy drží půdu na vyprahlých kopcích se systémem zavlažování, a jako nejdůležitější jsou systematické a tradiční výrobní postupy kompostu. Tento systém vyprodukoval rasu lidí, zdravou, šťastnou a moudrou. Pak v Číně, uprostřed chudoby a obtíží, použití a péče o kompost tvoří podstatnou část života komunity. To umožnilo, aby Číňané získávali maximum ze stejné půdy po tisíce let a ta je stále naživu a je úrodná.

Je načase pochopit, že půda je živá věc a musí být správně obhospodařovaná. Každý se zdravým rozumem chápe souvislosti mezi tím, že všechno co jíme, pochází z půdy a z ní se odvozuje i kvalita života. Maso, máslo, mléko, představují vitalitu rostlin pozřených domácími zvířaty. Zelenina a ovoce, by nám mohly předávat svoji sílu, ale pokud rostou ve vyčerpané a devitalizované půdě, nemají jak a co předat.
Začal pomalý proces s téměř univerzální podvýživou; jde z půdy do vegetace a od vegetace k člověku. Výsledkem je obrovský nárůst rakoviny a onemocnění podvýživou stále se zvyšující přes moderní vybavení a rozvoj vědeckého poznání, které místo aby se zaměřilo na prevenci, zaměřuje se na léky. Nárůst špatného zdravotního stavu se neomezuje jen na člověka, je společný pro domácí zvířata, jakož i pro rostlinnou říši. Každý rok přináší příběh o nových škůdcích, nových nemocech a nových prostředků a insekticidů. Je známá příčina pro tyto univerzální příznaky, a příčinou toho všeho je půda. V případě, že půda je nemocná, všechny živé bytosti trpí. Náprava musí začít právě tam. Již jsou k dispozici důkazy, jak velký pokrok v oblasti zdraví přineslo krmení půdy organickým kompostem místo dopování rostlin syntetickými hnojivy.

Je to přeci jen zdravý rozum a jeho nedostatek může vést k celosvětové tragédii, pokud nebudou podniknuty kroky k záchraně životaschopnosti půdy. Je hodně co překonávat, lhostejnost a neznalost městského obyvatelstva, lenost a konzervatismus venkovských farmářů a také chapadla korporací přes 100 let vyrábějících chemické přísady. Zemědělci jsou vychovaní na principech chemických hnojiv a málokdo může očekávat rychlou změnu.
Existuje mnoho metod výroby kompostu a věřím, že je zde prostor pro všechny z nich. Existují miliony různých zahrad s různými možnostmi; pokud se jedna metoda ukazuje jako nevhodná, jiná se může perfektně hodit.
Lze využít Bio-dynamickou metodu Rudolfa Steinera, rychlé kompostování rostlinnými výluhy, očkování kompostu či přehazování, využití hnoje ze statku. Všechny metody produkují výborný živý kompost. Je k dispozici nepočítaně druhů kompostu dle použitého materiálu, doby tlení i zrychlený proces trvající 4-6 týdnů. Každý si může vybrat.

Více v chystané knize: Jak nejlépe využít potenciál své zahrady.

 

HG

Další články k tématu: 

http://www.agrohomeopatie.eu/?p=263; http://www.agrohomeopatie.eu/?p=247; http://www.agrohomeopatie.eu/?p=241

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *