Světové hospodaření

Na úrovni Evropského hospodářského společenství, jsou obrovské přemíry produkce mléka, másla, obilovin a na „urovnání“ všeho toho EU vydává zákony a nařízení, aby eliminovala škody vzniklé nadprodukcí. Jedním takovým nařízením jsou mléčné kvóty a stanovování cen za porážku zvířat.

Některé důležité korporace zemědělsko-potravinářského odvětví soupeří o právo a povolení k tomu, aby tuny a tuny obilovin se zpracovaly na energii (alkohol, palivo). Jsou i tací, kteří mají odvahu říci, že nedostatek potravin v rozvojových zemích jsou důsledkem nedostatečné produkce hospodaření v průmyslových zemích.

Přitom rozlehlé oblasti třetího světa zapojené do procesu „výnosného hospodaření“, nejsou využity k pěstování obilovin nebo jiných potřebných plodin pro obživu lidí, ale pěstuje se tam bavlna, káva, kakao, arašídy, banány a další plodiny určené pro vývoz do vyspělých zemí.

Výtěžek z těchto plodin je opět investovaný do nákupu drahého strojního zařízení a pesticidů (Itálie je jednou z hlavních producentů) opět z oblastí průmyslově vyspělých zemí.

Tak vzniká situace, že i když pěstitelé vypěstují a prodají, ekonomika země neroste a navíc se ještě ničí půdní fond těchto oblastí. Z tisíce hektarů se tak uživí nanejvýš 5-6 lidí (jako příjem z práce pro jednoho zaměstnance), přestože je oblast schopná uživit stovky a stovky rodin v plném souladu s přirozenými vlastnostmi půdy, pokud jsou plodiny pěstované biologicky a v pestré struktuře.

Je to přesný opak toho, jak nám korporace tvrdí, že průmyslové zemědělství a jejich metody jsou zdrojem zdraví a výživy ve třetím světě. Je to jen další prostředek pro využívání těch, kteří se  na produkci hospodářských (ne výživově hodnotných) plodin pracovně i prostředím podílejí. Je to legální způsob otrokářství = koloniálního způsobu využívání lidí.

V těchto oblastech, kde jsou lidé závislí na takzvané práci pro velké korporace, kdy jim je systematicky znemožňováno pracovat a hospodařit jinak (dle znalostí a dovedností předků), tak aby se byli schopni sami uživit, korporace devastují rozsáhlé oblasti užíváním pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv. Zneužívají práci místních obyvatel pro svoje obohacení a pohodlí či komfort lidí z vyspělých oblastí. Tento proces je bohužel již dlouho spuštěn.

Nedevastují se pouze rozsáhlé oblasti pralesů. Devastuje se i hodnota člověka, místní populace, kultura a zdraví celé planety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *