O co nám jde?!

Agrohomeopatie

  • umožňuje pěstování rostlin a chov zvířat, a to i malopěstitelům, bez chemických prostředků
  • umožňuje pěstovat zdravé jídlo jak pro běžnou rodinu, tak pro farmáře a pěstitele
  • umožňuje být v harmonii s přírodou a dopřát jí obnovu a rovnováhu

Agrohomeopatie přispívá ke zdravému růstu plodin bez jakéhokoliv negativního dopadu na životní prostředí. Nemá žádné nebezpečné účinky na zdraví rostlin, zvířat nebo lidí, kteří jej obklopují nebo konzumují.

Agrohomeopatie pomáhá nastolit rovnováhu na planetě Zemi.

Od začátku používání chemických prostředků v zemědělství přibylo náhlých změn počasí, změny klimatu, přemnožení škůdců a chorob. Půda je vyčerpaná a snižuje se její produkce, ztrácí úrodnost. Je demineralizovaná. Po staletí byla zdravá a bohatá na humus. Od počátku chemizace se postupně stala neúrodnou a neužitečnou pro zemědělství. Chemické prostředky se dostávají koloběhem do rostlin, spodních vod, hmyzu, ptáků i savců a také je následně  konzumujeme.  Stáváme se více a více nemocnými a neschopnými čelit onemocnění, tak jako plodiny, které pěstujeme. Jsme bohužel stejně oslabení a nemocní jako to, co jíme. Zatímco genetické inženýrství stále znovu a znovu přichází s „řešením“, jak plodiny „oživit“, lidé stále více a více chřadnou.

Používání pesticidů, hnojiv, herbicidů a dalších toxických agrochemikálií a následně konzervačních látek, barviv, aromatických látek a náhražek všech typů a forem, které jíme od útlého věku, si ukládáme do těla a zakládáme si tak k degenerativním chorobám.

Použití homeopatických prostředků v zemědělství napravuje a oživuje půdu, obnovuje rovnováhu mezi organismy: bakteriemi, houbami, hmyzem, ptáky, savci, lidmi. Všichni žijeme v úzkém vztahu na planetě Zemi.  Také obnovuje vztahy mezi rostlinou a půdou a posiluje rostlinu tak, aby mohla čelit výskytu škůdců a chorob. Ctí vztahy mezi rostlinami a jejich prostředí. Imituje zdravou rovnováhu.

Budoucnost lidského zdraví závisí především na péči o naše hospodářské plodiny, o naše hospodářské pozemky, zdravé vodě a vzduchu.

Naučme se starat o naše plodiny, o naši Zemi, své zdraví a bude nám mnohem lépe a nakonec tak máme i šanci na dlouhý a zdravý život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *